• “An Evolutionary Approach for Tuning Parametric Esau and Williams Heuristics to appear“, Battarra, M., Öncan, T., Altınel, İ.K., Golden, B.L., Vigo, D., Phillips, E.G., 2011, Journal of the Operational Research Society

Bildiri

 • Modüler Ürünlerin Tedarik Ağlarında Çok Dönemli Stok Tahsisi“, Bahçeci U ve Feyzioğlu O, 31 Haziran – 2 Temmuz 2010, YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • İki Seviyeli Bir Kent İçi Hızlı Ulaşım Ağı Tasarımı Modeli“, Gündoğdu E ve Feyzioğlu O, 31 Haziran – 2 Temmuz 2010, YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Trafik Yönetimi Politikalarının Çevresel Olarak Sürdürülebilirliğini Değerlendirmede İki Seviyeli Eniyileme Modellerinden Faydalanılması“, Kolak Oİ, Birbil Şİ, Feyzioğlu O, Noyan N ve Yalçındağ S, 31 Haziran – 2 Temmuz 2010, YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Sürdürülebilirlik Perspektifi ile Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı“, Karaman H, Mekiker Ç, Mercan SO ve Feyzioğlu O, 31 Haziran – 2 Temmuz 2010, YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Ulaşım Ağlarında Geçiş Ücretlendirmesi için CVaR İçeren Rassal İki Seviyeli Programlama Modeli“, Yalçındağ S, Birbil Şİ, Feyzioğlu O ve Noyan N, 31 Haziran – 2 Temmuz 2010, YA/EM 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Modeling Sustainable Traffic Assignment Policies Using Bilevel Programming“, Yalçındağ S, Birbil Şİ, Feyzioğlu O, Kolak Oİ and Noyan N, 11-14 Temmuz 2010, 24th European Conference of Operational Research, Lisbon, Portugal
 • Supply Chain Network Design with Sustainability Perspective“, Karaman H, Mekiker Ç, Mercan OS and Feyzioğlu O, 11-14 Temmuz 2010, 24th European Conference of Operational Research, Lisbon, Portugal
 • A Multiobjective Approach for Rapid Transit Network Design“, Gündoğdu E and Feyzioğlu O, 11-14 Temmuz 2010, 24th European Conference of Operational Research, Lisbon, Portugal
 • A Fuzzy-Logic Based Group Decision-Making Approach in Quality Function Deployment“, Büyüközkan G, Feyzioğlu O and Çifçi G, Ağustos 2010, Ruan D, Li T, Xu Y, Chen G and Kerre EE, Proceedings of the 9th International FLINS Conference, Emei, Chengdu, China, s:314-320
 • Inventory allocation in multi-period multi-echelon logistics networks of modular products“, Bahçeci U and Feyzioğlu O, Mayıs 2010, Proceeding of the 8th ENIM IFAC International Conference of Modeling and Simulation, Hammamet, Tunisia
 • Using Emission Functions in Modeling Sustainable Traffic Assignment Policies“, Kolak Oİ, Birbil Şİ, Feyzioglu O, Noyan N and Yalçındağ S, 2-3 Temmuz 2010, Proceedings of 1st Regional Conference of the European Decision Sciences Institute, Barcelona, Spain, s:11-22

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Alternatif bulanık sayı sıralama içeren ELECTRE yöntemi ile Arastirma Geliştirme projelerinin seçimi“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 30 Haziran – 2 Temmuz 2010, Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YA/EM 2010), İstanbul, s:385
 • Konum Seçim Problemleri için Bulanık Gerçek Opsiyonlarla Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı“, Tolga, A. Ç., Tüysüz, F., Kahraman, C., 30 Haziran – 2 Temmuz 2010, Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YA/EM 2010), İstanbul, s:397
 • Fuzzy Real Option Value Integrated Fuzzy ANP Method for Location Selection Problems“, Tolga, A. Ç., Tüysüz, F., Kahraman, C., 18-23 Temmuz 2010, Proceedings, WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, CCIB, Barcelona, Spain, s:1732-1740
 • A New Fuzzy ELECTRE Approach With an Alternative Fuzzy Ranking Method“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 2-4 Ağustos 2010, Proceedings, The 9th International FLINS Conference on Foundations and Applications of Computational Intelligence (FLINS 2010), Chengdu, China, s:432-437

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • Fuzzy Investment Planning and Analyses in Production Systems“, Kahraman, C., Tolga, A. Ç., 2010, Eds. Kahraman, C., Yavuz, M., Production Engineering and Management under Fuzziness, Berlin, s:279-298

Makale

 • A Comparative Fuzzy Real Options Valuation Model using Trinomial Lattice and Black–Scholes Approaches: A Call Center Application “, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., Demircan, M. L., 2010, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 16, 1-2, s:135-154
 • The Quadratic Minimum Spanning Tree Problem: A Lower Bounding Procedure and an Efficient Search Algorithm“, Öncan,T. ve A.P. Punnen, 2010, Computers and Operations Research, 37, s:1762-1773
 • Life cycle inventory policy characterizations for a single-product recoverable system“, S. Sebnem Ahiska, Russell E. King, i, International Journal of Production Economics, 124, 1, s:51-61
 • Inventory optimization in a one product recoverable manufacturing system“, S. Sebnem Ahiska, Russell E. King, 2010, International Journal of Production Economics, 124, 1, s:11-19
 • The Multi-commodity Capacitated Multi-facility Weber Problem: Heuristics and Confidence Intervals“, Akyüz, M.H., Öncan, T. ve İ.K. Altınel, 2010, IIE Transactions, 42, s:825-841

Bildiri

 • Design of Optimum Component Test Plans while Considering Expected System Lifetime“, Yamangil E, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, 13-15 Mayıs 2009, Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM 2009), Montreal, Canada, CD-ROM
 • A New Approach to Optimum Component Testing Problem Incorporating Expected System Lifetime“, Yamangil E, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, 3-5 Haziran 2009, Proceedings of 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM09), Moscow, Russia, s:1662-1667
 • Çok Ölçütlü Eniyi Bileşen Sınam Planlarının Tasarlanması“, Yamangil E, Feyzioğlu O, Özekici S, Çekyay B, Altınel İK, 22-24 Haziran 2009, YA/EM 2009, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Mission Based Component Test Plans“, Keskin ME, Altınel İK, Özekici S, Çekyay B and Feyzioğlu O, 5-8 Temmuz 2009, 23th European Conference of Operational Research, Bonn, Germany
 • Analyzing Supply Chain Collaboration Using Fuzzy Cognitive Map Approach“, Büyüközkan G and Feyziğlu O, 27-28 Kasım 2009, Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE 2009), Hasselt, Belgium, s:273-278
 • A Fuzzy Cognitive Map Approach for Modeling CPFR Supporting Factors “, Büyüközkan G, Vardaloğlu Z and Feyzioğlu O, 1-3 Haziran 2009, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, World Congress on Engineering (WCE 2009), London, United Kingdom, s:566-571

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Fuzzy Multiattribute R&D Project Selection Using Real Options with Trinomial Lattice Approach“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 19-21 Ekim 2009, Proceedings, International Conference on Risk Analysis and Crisis Response (RACR2009), Beijing, China

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • Equations différentielles“, S. Gourmelen & H. Wadi, 2009, Hermann (coll. Méthodes), s:301

Makale

 • Hybrid Organization of Functional Departments and Manufacturing Cells in the Presence of Imprecise Data “, Feyzioğlu O and Pierreval H, 2009, International Journal of Production Research, 47, 2, s:343-368
 • 0-1 Fuzzy Goal Programming Approach to Multiobjective Wast Paper Selection Application “, Ulukan Z., Kop Y., 2009, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City publishing, s:1-12
 • Evaluation of 4PL Operating Models: A Decision Making Approach based on 2-additive Choquet Integral“, Büyüközkan G, Feyzioğlu O and Ersoy MŞ, 2009, International Journal of Production Economics, 121, 1, s:112-120
 • An Alternative Ranking Approach and Its Usage in Multi-Criteria Decision-Making“, Kahraman, C.; Tolga, A. Ç., 2009, International Journal of Computational Intelligence Systems, 3, 2, s:219-235
 • Parametric Enhancements of the Esau-Williams Heuristic for the Capacitated Minimum Spanning Tree Problem“, Öncan, T. ve Altınel, İ.K., 2009, Journal of the Operational Research Society, 60, s:259-267
 • A Comparative Analysis of Several Asymmetric Traveling Salesman Problem Formulations“, Öncan, T., Altınel, İ.K. ve G. Laporte, 2009, Computers and Operations Research, 36, s:637-654
 • Yazılım Geliştirme Projelerinin Gerçek Opsiyon Değerleme Modeliyle Çok Ölçütlü Bulanık Değerlemesi“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 2009, Bahar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, 1, s:13-26
 • Inventory control strategies in a recoverable system with state-dependent product returns“, S. Sebnem Ahiska, Russell E. King , 2009, The Journal of Management and Engineering Integration, 2, 1, s:1-8

Doktora Tezi

 • Araştırma Geliştirme Projelerinin Değerlendirilmesine Bulanık Gerçek Opsiyon Yaklaşımı“, Tolga, A. Ç., Şubat 2009, Prof. Dr. Cengiz Kahraman, İstanbul, s:118

Bildiri

 • A MCDM Tool to Evaluate Government Web Sites in a Fuzzy Environment“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2008, Proceedings of 19th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM08), Auckland, New Zelland, s:66
 • Evaluation of Suppliers Conidering Decision Criteria Dependencies“, Feyzioğlu O, Çalışkur BB and Büyüközkan G, 2008, Proceedings of 19th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM08), Auckland, New Zelland, s:112
 • Dizge Tabanlı Bileşen Denemelerinin Tasarımında Beklenen Dizge Yaşam Süresinin“, Yamangil E, Feyzioğlu O, Özekici S, Çekyay B ve Altınel İK, 30 Haziran – 2 Temmuz 2008, YA/EM 2008, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım: İki Seviyeli ve Çok Amaçlı Bir Eniyileme Uygulaması“, Boyacı A, Feyzioğlu O ve Birbil Şİ, 30 Haziran – 2 Temmuz 2008, YA/EM 2008, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Seri Bağlanmış Koşut Alt Dizgeler için Görev Tabanlı Bileşen Sınamı“, Keskin ME, Altınel İK, Özekici S, Çekyay B ve Feyzioğlu O, 30 Haziran – 2 Temmuz 2008, YA/EM 2008, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • A Decision Framework for the Evaluation of the Knowledge Management Tools“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 27-31 Temmuz 2008, Proceedings of PICMET 2008 Conference, Cape Town, South Africa, s:1075-1084
 • Multi-Criteria Selection of Alternatives for Sustainable Urban Transportation“, Feyzioğlu O, Ersoy MŞ and Büyüközkan G, Aralık 2008, Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2008), Singapore, s:395-399
 • An Analytic Network Process Based Approach to Agile Supply Chain Evaluation“, Büyüközkan G, Ersoy MŞ and Feyzioğlu O, Kasım 2008, Proceeding of the 6th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, s:157-163
 • Evaluation Of Green Suppliers Considering Decision Criteria Dependencies“, Feyzioğlu O and Büyüközkan G, Kasım 2008, Proceeding of the 6th International Logistics “Supply Chain Congress”, İstanbul, Turkey, s:181-187

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Yazılım Geliştirme Projelerinin Gerçek Opsiyon Değerleme Modeliyle Çok Ölçütlü Bulanık Değerlemesi“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 30 Haziran – 2 Temmuz 2008, Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM 08), İstanbul, s:76
 • A New Fuzzy Real Options Valuation Model: Its Application To Multicriteria R&D Project Selection“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 21-24 Eylül 2008, Proceedings, The 8th International FLINS Conference on Computational Intelligence in Decision and Control (FLINS 2008), Madrid, Spain, s:641-646
 • Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of R&D Projects and A Fuzzy Trinomial Lattice Approach for Real Options“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 17-18 Kasım 2008, Proceedings, International Conference on Intelligent System and Knowledge Engineering (ISKE2008), Xiamen, China, s:418-423

Makale

 • Evaluation of Suppliers Environmental Management Performances by a Fuzzy Compromise Ranking Technique“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2008, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 14, 3-5, s:309-323
 • Optimum Component Test Plans for Phased-Mission Systems “, Feyzioglu O, Altınel İK and Özekici S, 2008, European Journal of Operational Research, 185, 1, s:255-265
 • Fuzzy multicriteria R&D project selection with a real options valuation model“, Tolga, A. Ç., 2008, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 4-5, s:359-371
 • An Integrated Group Decision-Making Approach for New Product Development “, Feyzioğlu O and Buyukozkan G, 2008, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 21, 4, s:366-375
 • Selection of the Strategic Alliance Partner in Logistics Value Chain “, Buyukozkan G, Feyzioglu O and Nebol E, 2008, International Journal of Production Economics, 113, 1, s:148-158
 • Investment Analysis Using Forecasted Cash Flows By Grey and Fuzzy Logic“, Kahraman C., Ulukan Z., 2008, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City publishing, 14, s:579-598
 • Fuzzy multiattribute evaluation of R&D projects using a real options valuation model“, Tolga, A. Ç., Kahraman, C., 2008, International Journal of Intelligent Systems, 23 (11), s:1153-1176
 • A Tabu Search Heuristic for the Generalized Minimum Spanning Tree Problem“, Öncan, T., Cordeau, J-F. ve G. Laporte, 2008, European Journal of Operational Research, 191, s:306-319
 • Exact Solution Procedures for the Balanced Unidirectional Cyclic Layout Problem“, Öncan, T. ve İ.K. Altınel, 2008, European Journal of Operational Research, 189, s:609-623
 • VLSN Search Algorithms for Partitioning Problems Using Matching Neighborhoods“, Öncan, T., Kabadi, S.N., Nair, K.P.K. ve A.P. Punnen, 2008, Journal of the Operational Research Society, 59, s:388-398
 • Improved common weight MCDM model for technology selection“, E. Ertugrul Karsak, S. Sebnem Ahiska, 2008, International Journal of Production Research, 46, 24, s:6933- 6944

Bildiri

 • Supply Chain Risk Analysis with Fuzzy Cognitive Maps“, Feyzioğlu O, Büyüközkan G and Ersoy MŞ, 2007, Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore, s:1447–1451
 • Development of a Web based Digital Mapping Tool to Model the Vehicle Routing Problem“, Boyacı A and Feyzioğlu, O, 2007, Proceedings of 5th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, s:399-406
 • Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of Knowledge Management Tools“, Feyzioğlu O and Büyüközkan G, 2007, Proceedings of 10th Joint Conference on Information S, Salt Lake City, USA, s:1064-1068
 • An Integrated Evaluation Approach to Technological Innovation Risk Management“, Büyüközkan G, Feyzioğlu O and Işıklar G, 2007, Proceedings of 1st International Conference on Risk Analysis and Crisis Response, Shanghai, RPC, s:138-143
 • Evaluation of Agile Supply Chain Strategies: An Analytic Approach“, Büyüközkan G, Ersoy MŞ and Feyzioğlu O, 2007, Proceedings of 5th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, s:10-18
 • A Design Approach to Create Mixed Shop Layouts“, Feyzioğlu O and Zengin E, 2007, Proceedings of 10th Joint Conference on Information Science, Salt Lake City, USA, s:1036-1042

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • La linéarité en physique“, S. Gourmelen, 2007, Ellipses (coll. LMD), s:182

Makale

 • Fuzzy Group Decision-Making to Multiple Preference Formats in Quality Function Deployment “, Buyukozkan G, Feyzioglu O and Ruan D, 2007, Computers in Industry, 58, 5, s:392-402
 • Evaluating e-Learning Web Site Quality in a fuzzy Environment “, Buyukozkan G, Ruan D and Feyzioglu O, 2007, International Journal of Intelligent Systems, 22, 5, s:567-586
 • A Survey of the Generalized Assignement Problem and Its Applications“, Öncan, T., 2007, INFOR Information Systems and Operational Research, 45, s:123-141
 • Design of Capacitated Minimum Spanning Tree with Uncertain Cost and Demand Parameters“, Öncan, T., 2007, Information Sciences, 177, s:4354-4367
 • A Common-Weight MCDM Framework for Decision Problems with Multiple Inputs and Outputs“, E. Ertugrul Karsak, S. Sebnem Ahiska, 2007, Lecture Notes in Computer Science, 4705, s:779-790

Teknik Rapor

 • Mission based Component Testing for Series System“, Altınel İK, Çekyay B, Feyzioğlu O, Keskin E, Özekici S, 2007, Research Paper FBE-IE-06/2007-09, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

Bildiri

 • Evaluation of New Product Development Projects using Artificial Intelligence and Fuzzy Logic“, Feyzioğlu O, Büyüközkan G, 2006, International Conference on Knowledge Mining and Computer Science, Prague, Czeck Republic, s:183-189
 • Effective Software Process Management in Quality Function Deployment by a Fuzzy Logic based Group Decision Making Approach“, Büyüközkan G, Ruan D and Feyzioğlu O, 2006, International Conference on Intelligent Systems & Knowledge Engineering (ISKE 2006), Shanghai, China
 • A Hybrid Evaluation Framework For IT Outsourcing Supplier Selection“, Büyüközkan G, Feyzioğlu O and Kahraman C, 2006, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS 2006), s:967–977
 • Selecting the Appropriate Waste Water Treatment System with a Multi-Stage Fuzzy Decision Making Approach“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2006, 11th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2006), Paris, France
 • ‘CI-DRAGON’ İnsansız Sualtı Aracı“, G. Eren, E. Varol, A. T. Naskali, A. Altınışık, S. M. Egi, 2006, SBT2006 (sbt2006.gsu.edu.tr)

Makale

 • The Design of Optimum Component Test Plans for System Reliability“, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, 2006, Computational Statistics and Data Analysis, 50, 11, s:3099-3112
 • An Intelligent Decision Support System for IT Outsourcing “, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2006, Lecture Notes in Computer Science, 4223, s:1303-1312
 • Effective Software Process Management in Quality Function Deployment by a Fuzzy-Logic based Group Decision-Making Approach “, Buyukozkan G, Ruan D and Feyzioglu O, 2006, Dynamics of Continuous Discrete and Impulsive Systems-Series B-Applications & Algorithms, 13, s:141-145
 • A Neuro-fuzzy Inference System for the Evaluation of New Product Development Projects “, Feyzioğlu O and Büyüközkan G, 2006, Lecture Notes in Computer Science, 4304, s:837-846
 • Determining Key Capabilities in Technology Management Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process: A Case Study of Turkey“, Erensal, C.Y., Öncan, T. ve M.L. Demircan, 2006, Information Sciences, 176, s:2755-2770

Bildiri

 • A Fuzzy Evolutionary Approach to the Hybrid Organization of Workshops into Functional Departments and Manufacturing Cells“, Pierreval H and Feyzioğlu O, 16-19 Mayıs 2005, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM), Marrakech, Morocco, s:1272-1281
 • An Application of Multi Criteria Decision Making Approaches for the Waste Water Treatment System Selection Problem“, Büyüközkan G, Feyzioğlu O, Sever F, 19-22 Haziran 2005, Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering (C&IE), İstanbul, Turkey, I, s:345-350

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • Accelerating the New Product Introduction with Intelligent Data Mining“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2005, Intelligent Data Mining – Techniques and Applications, Springer-Verlag, s:375-394

Makale

 • Group Decision Making to Better Respond Customer Needs in Software Development “, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2005, Computers & Industrial Engineering, 48, 2, s:427-441
 • Group Decision Making to Better Respond Customer Needs in Software Development“, Büyüközkan, G. ve O. Feyzioğlu, 2005, Computers and Industrial Engineering, 48, s:427–441
 • A Simulation based Optimization Approach to Size Manufacturing Systems“, Feyzioglu O, Pierreval H and Deflandre D, 2005, International Journal of Production Research, 43, 2, s:247-266
 • A New Enhancement of the Clarke and Wright Heuristic for the Capacitated Vehicle Routing Problem“, Altınel, İ.K. ve T. Öncan, 2005, Journal of the Operational Research Society, 56, s:954-961
 • Design of Optimal Unidirectional Circular Layouts“, Altınel, İ.K. ve T. Öncan, 2005, International Journal of Production Research, 43 (19), s:3983-4008
 • Practical common weight multi-criteria decision-making approach with an improved discriminating power for technology selection“, E. Ertugrul Karsak, S. Sebnem Ahiska, 2005, International Journal of Production Research, 43, 8, s:1537-1554
 • Fuzzy multi-criteria decision making approach for transport projects evaluation in Istanbul“, E. Ertugrul Karsak, S. Sebnem Ahiska, 2005, Lecture Notes in Computer Science, 3483, s:301-311

Bildiri

 • An analytic approach for strategic analysis of green product development“, Büyüközkan, G., 16-20 Şubat 2004, Proceeding of the Thirteenth International Working Seminar on Production Economics, Vol. 2, 87-96, Innsbruck, Austria
 • An analytic strategic planning framework for e-business projects“, Büyüközkan, G., 1-3 Eylül 2004, Applied Computational Intelligence – Proceedings of the 6th International FLINS Conference, 495-500, Blankenberge, Belgium
 • A fuzzy heuristic multi-attribute conjunctive approach for ERP software selection“, Kahraman, C., G. Büyüközkan, D. Ruan, 1-3 Eylül 2004, Applied Computational Intelligence – Proceedings of the 6th International FLINS Conference, 519-524, Blankenberge, Belgium
 • Strategic Implications of E-Logistics Services in Turkish Maritime Firms“, Büyüközden, M., G. Büyüközkan, ve M.Ş. Ersoy, 30 Haziran – 2 Temmuz 2004, Proceeding of the 11th International Association of Maritime Economists – IAME 2004 Conference, 1421-1431, Izmir, Turkey
 • Technology oriented new product development in a rapidly changing world“, Büyüközkan, G., A. Baykasoğlu, T. Dereli, 6-8 Eylül 2004, Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems – IMS’2004 Conference, 1040-1048, Sakarya, İstanbul
 • Une Nouvelle Approche de Dimensionnement des Systèmes de Production Basée sur le Cahier des Charges“, Feyzioğlu O and Pierreval H, 1-3 Eylül 2004, 5e Conférence Francophone de Modélisation et Simulation (MOSIM), Ecole des Mines de Nantes, Nantes, France, s:369-376
 • Determining the Number of Resources for Manufacturing Cells: a Simulation-Optimization based Approach“, Feyzioğlu O and Pierreval H, 6-10 Eylül 2004, Proceedings of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, ESIEE Paris, Marne la Valée, France, s:8, CDROM, ISBN: 3-901608-28-1
 • Measuring the Performance of an E-Commerce Company“, Feyzioğlu O and Büyüközkan G, 16-20 Şubat 2004, Proceedings of the 13th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, s:202-210

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Yeni nesil ürün geliştirme yönetimi“, Büyüközkan, G., T. Dereli, ve A. Baykasoğlu, 15-18 Haziran 2004, YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 269-271, Gaziantep, Adana
 • Tedarik Zinciri Entegrasyonu“, Çevik, A., G. Büyüközkan, ve Ö.C., Öztürk, 15-18 Haziran 2004, YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 382-384, Gaziantep, Adana

Makale

 • Response surface methodology’s steepest ascent and step size revisited“, Kleijnen J., D. den Hertog, and E. Angun, 2004, European Journal of Operational Research (EJOR), 159 (1), s:121-131
 • A Fuzzy Logic Based Decision-Making Approach for New Product Management“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2004, International Journal of Production Economics, 90, s:27-45
 • A success index to evaluate e-marketplaces“, Büyüközkan, G., 2004, Production & Planning Control, 15, 7, s:761-774
 • An organizational information network for corporate responsiveness and enhanced performance“, Büyüközkan, G., 2004, Journal of Manufacturing Technology Management, 15 (1), s:57-67
 • Multi criteria decision making for e-marketplace selection“, Büyüközkan, G., 2004, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 14 (2), s:139-154
 • A fuzzy decision making approach for the new product development process under uncertainty“, Büyüközkan, G. ve O. Feyzioğlu, 2004, International Journal of Production Economics, 90 (1), s:27–45
 • A new approach based on soft computing to accelerate new product introduction“, Büyüközkan, G., ve O. Feyzioğlu, 2004, Computers in Industry, 54 (2), s:151-167
 • A fuzzy multi-criteria decision approach for software development strategy selection“, Büyüközkan, G., C. Kahraman ve D. Ruan, 2004, International Journal of General Systems, 33 (2–3), s:259–280
 • Determining the importance weights for the design requirements in house of quality using fuzzy analytic network approach“, Büyüközkan, G., T. Ertay, C. Kahraman, ve D. Ruan, 2004, International Journal of Intelligent Systems, 19 (5), s:443-461
 • A survey on the methods and tools of concurrent new product development and agile manufacturing“, Büyüközkan, G., T. Dereli, ve A. Baykasoğlu, 2004, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 15, s:731-751
 • A New Approach based on Soft Computing to Accelerate the Selection of New Product Ideas“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 2004, Computers in Industry, 54, 2, s:151-167

Teknik Rapor

 • The Design of Optimum Component Test Plans for System Reliability“, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, Haziran 2004, Research Paper FBE-IE-07/2004-10, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey

Bildiri

 • Providing elucidations of web site evaluation based on a multi-criteria aggregation with the Choquet integral“, Büyüközkan, G., G. Mauris, O. Feyzioğlu, ve L. Berrah, 29 Haziran – 2 Temmuz 2003, Proceedings of 10th IFSA World Congress, 131-134, İstanbul
 • Optimum Reliability Test Plans for Phased Mission Systems“, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, 6-10 Temmuz 2003, Euro/Informs Joint International Meeting
 • A Global Optimization Method for Solving Fuzzy Relation Equations“, Birbil Şİ and Feyzioğlu O, 29 Haziran – 2 Temmuz 2003, Proceedings of the International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA), İstanbul, Turkey, s:718-724
 • Providing Elucidations of Web Site Evaluation based on a Multi-Criteria Aggregation “, Büyüközkan G, Mauris G, Berrah L. and Feyzioğlu O, 29 Haziran – 2 Temmuz 2003, Proceedings of the International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA), İstanbul, Turkey, s:131-134
 • Hızlı Ürün Geliştirme Yönetimi“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 19-20 Nisan 2003, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, s:593-599
 • Designing Component Test Plans for Phased-Mission Systems“, Feyzioğlu O, 21-26 Eylül 2003, Proceedings of the Operational Research Peripatetic Postgraduate Program (ORP3) A European Conference for Young OR Researchers and Practitioners, PfalzAkademie, Lambrecht, Germany, s:361-388

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Elektronik Ürün Geliştirme Yönetimi“, Büyüközkan, G., 19-20 Nisan 2003, 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, 87-93, İstanbul
 • Tedarik zinciri yönetim sistemlerinde modelleme ve simülasyon uygulamaları“, Büyüközkan, G., ve M.Ş. Ersoy, 30 Haziran-1 Temmuz 2003, Uluslararası Lojistik Kongresi, Kabul edilen bildiri, İstanbul
 • A Reverse Logistics System Proposition for Recycling Sector in Turkey“, Sever, F., ve G. Büyüközkan, 30 Haziran-1 Temmuz 2003, Uluslararası Lojistik Kongresi Bildiri Kitabı, 19-24, İstanbul
 • Tedarik Zinciri Yönetimi için Bir Performans Yönetim Yaklaşımı“, Büyüközkan, G., ve U. Bahçeci, 30 Haziran-1 Temmuz 2003, Uluslararası Lojistik Kongresi Bildiri Kitabı, 46-52, İstanbul
 • Hızlı Ürün Geliştirme Yönetimi“, Büyüközkan, G., ve O. Feyzioğlu, 19-20 Nisan 2003, 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, 593-599, İstanbul

Dergilerde Yayınlanan Makale

 • Büyüközkan, G., Ağustos 2003, E-dönüşüm, INFOMAG dergisi, s:74-75
 • Büyüközkan, G., Eylül 2003, E-dönüşüm ve yönetim, INFOMAG dergisi, s:56-57
 • Büyüközkan, G., Ekim 2003, E-dönüşüm ve öğrenme – Öğren veya yok ol, INFOMAG dergisi, s:68-69
 • Büyüközkan, G., Kasım 2003, E-dönüşüm ve sağlık – Herseyin başı sağlık, INFOMAG dergisi, s:78-79
 • Aviat Space Environ Med “, Egi SM, Gürmen NM, Aydın S, 2003, Field trials of no-decompression stop limits for diving at 3500 m, s:228-235

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Tufan K., Ademoğlu A., Egi S. M, 2003, Toplardamar Gaz Kabarcıklarının Doppler Ultrason Sesleri ile Yakalanması, İstanbul, s:23-27

Makale

 • A Global Optimization Method for Solving Fuzzy Relation Equations“, Birbil Şİ and Feyzioğlu O, 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2715, s:718-724

Yüksek Lisans Tezi

 • Faaliyet tabanlı maliyetlendirmede zionts wallenius yöntemi ve hedef programlama ile maliyet sürücüsü seçimi“, Tolga, A. Ç., 2003, Prof.Dr. E. Ertuğrul Karsak, La selection des inducteurs de cout dans la methode ABC avec la methode de zionts wallenius et programmation de but, İstanbul, s:82

Doktora Tezi

 • The Design of Optimum System-Based Component Test Plans for Systems with Changing Operating Conditions“, Feyzioğlu O, Haziran 2003, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

Bildiri

 • Tuğcu E., 2002, , RHIC Spin Programı, , , TAEK, , , s:
 • Polarize Hadron Çarpıştırıcılarında Yeni Fizik“, Tuğcu Erden, Eylül 2002, 21. Türk Fizik Derneği Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Response surface methodology revisited“, Angun E., G. Gurkan, D. den Hertog, J. Kleijnen, E. Yucesan, C.H. Chen, J.L. Snowdon, and J.M. Charnes, 2002, Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference, s:377-383
 • A decision making approach for the new product development process under uncertainty“, Büyüközkan, G., ve O. Feyzioğlu, Şubat 2002, Proceeding of the Twelfth International Working Seminar on Production Economics, Vol. 3, 53-72, Innsbruck, Austria
 • New product idea selection using fuzzy AHP method“, Büyüközkan, G., Mayıs 2002, Proceeding of FSSCIMIE’02-International Conference on Fuzzy Systems and Soft Computational Intellligence in Management and Industrial Engineering, 157-165, İstanbul
 • An Application of Fuzzy Quality Function Deployment for Software Development“, Büyüközkan, G., ve O. Feyzioğlu, Temmuz 2002, Proceeding of the ICRM’2002 – 2nd Int. Responsive Manufacturing Conference, 889-894, Gaziantep
 • A Survey On The New Product Development and Concurrent Engineering Tools For Agile Manufacturing“, Büyüközkan, G., ve T. Dereli, Haziran 2001, Proceeding of the ICRM’2002 – 2nd Int. Responsive Manufacturing Conference, 126-130, Gaziantep
 • A Suggestion For Responsive Organizational Knowledge Network“, Büyüközkan, G., Haziran 2002, Proceeding of the ICRM’2002 – 2nd Int. Responsive Manufacturing Conference, 213-218, Gaziantep
 • Managing Uncertainty in New Product Development” Büyüközkan, G., ve O. Feyzioğlu, Haziran 2002, Proceeding of the 9th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems – IPMU’2002, Vol. II, 697-704, Annecy, France
 • An Application of Responsive Manufacturing Control“, Feyzioğlu O and Öncan T, 26-28 Haziran 2002, Proceedings of the 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Turkey, s:812-817
 • An Application of Fuzzy Quality Function Deployment for Software Development“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 26-28 Haziran 2002, Proceedings of the 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Turkey, s:889-894
 • Managing Uncertainty in New Product Development“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 1-5 Temmuz 2002, Proceedings of the 9th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU), Annecy, France, vol II, s:697-704
 • Çok Aşamalı Görevler Yüklenen Tamir Edilebilir Dizgeler için En Düşük Maliyetli Bileşen Denemelerinin Tasarlanması“, Feyzioğlu O, Altınel İK ve Özekici S, 3-5 Temmuz 2002, YA/EM 2002, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Bulanık Regresyon Yaklaşımından Yararlanarak Bir Kalite Fonksiyonu Yayılımı Uygulaması“, Alptekin, S. E., Karsak, E. E., 2002, XXIII. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi
 • A Decision Making Approach for the New Product Development Process under Uncertainty“, Büyüközkan G and Feyzioğlu O, 18-22 Şubat 2002, Proceedings of the 12th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, s:53-72

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Karar Modelleri ve Pazarlama Alanındaki Uygulamaları“, Büyüközkan, G., ve C.M. Koçgil, 3-5 Temmuz 2002, YA/EM’2002: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, İstanbul
 • Doğrusal Programlama Yaklaşımıyla Bir Tedarik Zinciri Optimizasyonu Model Önerimi“, Büyüközkan, G., Ö. Ulusçu, ve T. Öncan, 3-5 Temmuz 2002, YA/EM’2002: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, İstanbul

Dergilerde Yayınlanan Makale

 • Büyüközkan, G., 2002, Entelektüel Sermaye Yönetimi, KalDer Forum, s:35-44

Kitap (Yayımlanmış Eser)

 • Bilgisayarla Teknik Resim Autocad“, Prof.Dr. Remzi ASLAN, Ar.Gör. A.Çağrı TOLGA, 2002, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s:102

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • 6. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Egi SM, 2002, Profesyonel Dalgıç Eğitimi, İstanbul, s:73-74
 • 6. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Hamzaoglu C. Egi SM, 2002, Van 2001 Araştırma gezisi, İstanbul, s:132-133
 • 6. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Tufan K, Ademoğlu A Egi SM, 2002, Toplardamar gaz embolisinde Doppler ultrason seslerinin sıklık band analizi, İstanbul, s:156-157

Makale

 • Constraints on Leptophobic Gauge Bosons with Polarized Neutrons and Protons at RHIC“, Taxil P., Tuğcu E., Virey J.-M., 2002, Eur. Phys. J., C24, s:149
 • Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach“, Alptekin, S. E., Karsak, E. E., Sözer, S., 2002, Computers & Industrial Engineering
 • A Fuzzy Multiple Objective Programming Approach for the Selection of a Flexible Manufacturing System“, Karsak, E.E., Kuzgunkaya, O., 2002, International Journal of Production Economics, s:101-111
 • Distance-Based Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Flexible Manufacturing System Alternatives“, Karsak, E.E., 2002, International Journal of Production Research, s:3167-3181
 • Product Planning in Quality Function Deployment Using a Combined Analytic Network Process and Goal Programming Approach“, Karsak, E. E., Sözer, S., Alptekin, S. E., 2002, Computers & Industrial Engineering, s:171-190
 • An Options Approach to Valuing Expansion Flexibility in Flexible Manufacturing System Investments“, Karsak, E. E., Özogul, C.O., 2002, The Engineering Economist, s:169-193
 • International Journal of Information Sciences“, Kahraman, C., Ruan, D., Tolga, E., Haziran 2002, Capital Budgeting Techniques Using Discounted Fuzzy Versus Probabilistic Cash Flows, 142, s:57-76
 • Component Testing of a Series System in a Random Mission“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, 2002, Reliability Engineering and System Safety, 78, 1, s:33-43

Teknik Rapor

 • Optimum Component Testing of Repairable Systems with Random Missions“, Feyzioğlu O, Altınel İK and Özekici S, Mart 2002, Research Paper FBE-IE-02/2002-03, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey

Diğer

 • Farklı boyutları ile esneklik olgusu“, Erol Genevois, M. ve Kınalı, Ö , 2002, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, Yücel Candemir’e Armağan, İstanbul

Bildiri

 • Fuzzy Multiple Objective Programming Framework to Prioritize Design Requirements in Quality Function Deployment“, Karsak, E.E., 2001, Proceedings of the ICC&IE / IEMS 2001 Joint Meeting (International Conference on Industry, Engineering, and Management Systems and 28th International Conference on Computers and Industrial Engineering), Cocoa Beach, Florida, USA, s:729-734
 • Using Data Envelopment Analysis for the Selection of a Flexible Manufacturing System in the Presence of Both Quantitative and Qualitative Data“, Karsak, E.E., 2001, 16th International Conference on Production Research (ICPR-16), Prague, Czech Republic
 • Valuation of Expansion Flexibility in FMS Investments Using Sequential Exchange Options“, Karsak, E. E. , Özogul, C. O. , 2001, 16th International Conference on Production Research (ICPR-16), Prague, Czech Republic
 • Dalgalı talep karşısında klasik üretim planlama modelinin incelenmesi“, Erol Genevois, M., 4-6 Temmuz 2001, XII. Ulusal YA/EM’01 Kongresi
 • Analysis of multi-production planning in case of the random demand“, Erol Genevois, M. ve Emre H., 30 Temmuz – 1 Ağustos 2001, 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems IMS’2001, Sakarya
 • Bulletin of the Technical University of İstanbul“, Tolga, E., Karsak, E.E., 2001, Apractical Approach for Discounting Intraperiod Cash Flows, s:193-199
 • Une approche de la mesure du capital intellectuel d’une entreprise“, Büyüközkan, G., Haziram 2001, Actes de 4e Congrès International de Génie Industriel, Vol. II, 769-778, Aix en Province-Marseilles, France
 • VIIth International Meeting on High Pressure Biology“, Egi SM., 2001, Decompression planning for altitude dives, Monaco
 • Ağ Süreci ve Hedef Programlama Yaklaşımlarından Yararlanılarak Bir Kalite İşlev Konuşlandırma Uygulaması“, Alptekin, S. E., Karsak, E. E., Sözer, S., 2001, XXII. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Yeni Ürün ve İş Geliştirmede Bilgi Yönetimi“, Büyüközkan, G., 4-6 Temmuz 2001, YA/EM’2001: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Karmaşık Kararların Analizi“, Albayrak, E., ve G. Büyüközkan, 4-6 Temmuz 2001, YA/EM’2001: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Hizmet Sektöründe Stratejik Yönetim – THY/Yer İşletme Birimi Stratejik Planlama Yaklaşımı“, Engin, B., ve G. Büyüközkan, Kasım 2001, 10. Ulusal Kalite Kongre Bildiri CD’si, İstanbul
 • E-Ticaret İş Modeli Önerimi“, Büyüközkan, G., ve M. Tekeli, 4-6 Temmuz 2001, YA/EM’2001: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, Gazi Üniversitesi, Ankara

Dergilerde Yayınlanan Makale

 • IEEE Trans Biomed Eng“, Gürmen NM, Llewellyn AJ, Gilbert RA, Egi SM., Şubat 2001, Simulation of dynamic bubble spectra in tissues, s:185-193

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • 3. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Egi SM, Aktaş Ş, Eftedal O, Aydın S, Gürmen N, Yavuz E, Brubak AO, 2001, Yüksek irtifa için dekompresyon duraksız dalış sınırlarının belirlenmesi, İstanbul, s:30-35

Makale

 • Fuzzy Multi-criteria Decision-making Procedure for Evaluating Advanced Manufacturing System Investments“, Karsak, E.E., Tolga, E., 2001, International Journal of Production Economics, 69, 1, s:49-64
 • Dynamic Component Testing of a Series System with Redundant Subsystems“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, 2001, IIE Transactions, 33, 12, s:1093-1108
 • Personnel Selection Using a Fuzzy MCDM Approach Based on Ideal and Anti-ideal Solutions“, Karsak, E. E., 2001, M. Köksalan and S. Zionts, Multiple Criteria Decision Making in the New Millennium, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer, Berlin, 507, s:393-402
 • A general software testing model involving operational profiles“, Ozekici S., I.K. Altinel, and E. Angun, 2001, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 15
 • International Journal of Production Economics“, Karsak, E.E., Tolga, E, Ocak 2001, Fuzzy Multi- criteria Decision –Making Procedure for Evaluating Advanced Manufacturing system Investments, 69, s:49-64
 • La Coopération dans un processus de benchmarking“, Maire, J-L. ve G. Büyüközkan, 2001, La Revue des Sciences de Gestion: Gestion et Direction, 36, s:97-107
 • Component Testing of Repairable Systems in Multistage Missions“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, 2001, Journal of the Operational Research Society, 52, 8, s:937-944

Bildiri

 • A Fuzzy Multiple Objective Programming Approach for Personnel Selection “, Karsak, E.E., 2000, Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Nashville, Tennessee, USA, s:2007-2012
 • Fuzzy MCDM Procedure for Evaluating Flexible Manufacturing System Alternatives“, Karsak, E.E., 2000, Proceedings of the 2000 IEEE Engineering Management Society, Albuquerque, New Mexico, USA, s:93-98
 • Selecting a Flexible Manufacturing System Using DEA-Based Framework Incorporating Fuzzy Criteria Values “, Karsak, E.E., 2000, Proceedings of the Eighth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU), Madrid, III, s:1873-1880
 • Contact Interactions and Leptoquarks at eRHIC“, Desphande A., Taxil P., Tuğcu E., Virey J.-M., Nisan 2000, Desphande A. et al., The 2nd eRHIC Workshop, Yale University Yale, USA
 • Dynamic Programming Using Fuzzy Concept“, Kahraman C., Tolga, E., Ulukan Z., Temmuz 2000, Conference on Management and Control of Production and Logistics , Grenoble, Fransa, A5-2
 • accepted paper for 4th International Conference on Engineering Design and Automation“, Kahraman, C., Tolga, E., 30 Temmuz – 2 Ağustos 2000, Investment Analysis Using Fuzzy Bayesian Decision Method, Orlando, FL, USA
 • accepted paper for the 4th International FLINS Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing in Nuclear Science and Engineering“, Kahraman, C., Ruan, D., Tolga, E., Ağustos 2000, Discounted Possibilistic Cash Flows Versus Probabilistic Cash Flows, Bruges, Belgium
 • A Cooperative Approach for Benchmarking Process“, Büyüközkan, G., August 2000, Proceeding of IEEE International Engineering Management Conference, 239-244, New Mexico-Albuquerque, USA
 • The Key Characteristics of a Successfully Managed Company“, Erensal, Y.C., ve G. Büyüközkan, August 2000, Proceedings of QMED 2000-3rd International Conference on Building People and Organisational Excellence, 367-377, Aarhus-Danemark
 • Applying Project Management Principles to Benchmarking Project“, Büyüközkan, G., August 2000, Proceedings of QMED 2000-3rd International Conference on Building People and Organisational Excellence, 347-352, Aarhus-Danemark
 • Proceedings of BIYOMUT 2000“, Gürmen N, Llewellyn AJ, Gilbert RA, Egi SM, 2000, Dekompresyon kabarcıklarının PBMDS ile benzeştirilmesi, Istanbul, s:104-106
 • Devingen Ortamlarda Çalışan Seri Bağlı Koşut Alt Dizgeler için Bileşen Testleri“, Feyzioğlu O, Altınel İK ve Özekici S, 12-14 Haziran 2000, YA/EM 2000, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Entellektüel Sermayenin Performans Ölçümü“, Büyüközkan, G., ve D. Engin, 12-14 Haziran 2000, YA/EM’2000: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongre CD’si, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Örgütsel Bilgi Yönetimi“, Büyüközkan, G., 12-14 Haziran 2000, YA/EM’2000: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongre CD’si, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Dergilerde Yayınlanan Makale

 • Büyüközkan, G., 2000, İşbirliksel kıyaslama süreci ve uygulanmaya konuluşu, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, s:62-79
 • Undersea Hyperbaric Med.“, Egi SM, Gürmen N., 2000, Computation of decompression tables using continuos tissue time constants, s:143-153

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • Proceedings of the XXVIth Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM, Gürmen N., 2000, A new method for the computation of decompression tables using continuous half-lives, Malta, s:77-84
 • 4. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Egi SM, Gürmen N, Llewellyn AJ, Gilbert RA, 2000, Dekompresyon kabarcık spektrumunun PBMDS kullanılarak incelenmesi, Ankara, s:54-56

Makale

 • Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanılarak Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi“, Karsak, E. E., İşcan, F., 2000, Endüstri Mühendisliği, 11, 3, s:2-10
 • Search and Identification of Scalar and Vector Leptoquarks at HERA with Polarization“, Taxil P., Tuğcu E., Virey J.-M., 2000, Eur. Phys. J. C, 14, s:165
 • International Journal of Production Economics“, Kahraman C., Tolga, E., Ulukan Z, Mayıs 2000, Justification of manufacturing technologies using fuzzy benefit/cost analysis, 66, 1, s:45-52
 • Justification of Manufacturing Technologies Using Fuzzy Benefit/Cost Analysis“, Kahraman C.,Tolga E., Ulukan Z., Mayıs 2000, International Journal of Production Economics, 66, s:45-52

Teknik Rapor

 • Component Testing of a Series System in a Random Mission“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, Eylül 2000, Research Paper FBE-IE-14/2000-14, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey
 • Dynamic Component Testing of Series System with Redundant Subsystems Revisited“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, Şubat 2000, Research Paper FBE-IE-03/2000-03, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey
 • Component Testing of Repairable Systems in Multistage Missions“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, Mart 2000, Research Paper FBE-IE-04/2000-04, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey

Doktora Tezi

 • Mise en Evidence de Leptoquarks et de Bosons Leptophobes Auprès de Collisionneurs Polarisés“, Tuğcu Erden, 2000

Bildiri

 • DEA-Based Robot Selection Procedure Incorporating Fuzzy Criteria Values“, Karsak E.E., 1999, Proceedings of the 1999 IEEE Systems, Man and Cybernetics Conference (SMC’99), Japan, I, s:1073-1078
 • Effects of Scalars Leptoquarks at HERA with Polarized Protons“, Taxil P., Tuğcu E., Virey J.-M., De Roeck A., 1999, Polarized Protons at High Energies-Accelerator Challenges and Physics Opportunities., Hamburg, s:279
 • Probabilistic Cash Flows and Equivalent Discount Rates“, Kahraman C., Tolga, E., Ulukan Z. , Ekim 1999, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Tokyo, Japonya, s:426-431
 • Multi-Criteria Capital Using FLIP“, Eylül 1999, 3rd International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Application, Yeni Delhi, Hindistan, s:426-431
 • Kahraman C., Tolga E., Ulukan Z., 1999, , Proceedings of the 1999 IEEE Systems, Man and Cybernetics Conference (SMC’99), , Probabilistic Cash Flows and Equivalent Discount Rates, Japan, 2, , s:634-637
 • EUROFIT’99 Final Program Abstracts of the Papers and Proceedings on CD-ROM of the 7th European Congress on Intelligent Technics Soft Computing“, Tolga E., Kahraman C., 1999, A Fuzzy Multiattribute Evaluation Method, Aachen, s:13-16
 • Un modèle d’évaluation de la performance pour un processus de benchmarking“, Maire, J-L., ve G. Büyüközkan, Ekim 1999, Actes de deuxième conférence francophone de MOdélisation et SIMulation (MOSIM’99), Annecy, France, 157-162
 • Mise en œuvre d’un processus de benchmarking, Actes de 3ème Congrès International Franco-Québécois – Le Génie Industriel dans un Monde sans Frontière”, Büyüközkan, G., ve J-L. Maire, Mayıs 1999, Vol. II, 821-830, Montréal, Québec, Canada
 • Proceedings of the Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Gürmen MN, Llewellyn AJ, Gilbert RA, Egi SM, 1999, Simulation of decompression bubbles using PBMDS, Israil, s:117-120
 • Proceedings of the XXIVth Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM, Gürmen NM, Llewellyn AJ, Gilbert RA, 1999, Simulation of the impact of blood flow changes on bubble spectra using PBMDS, Israil, s:121-124
 • Proceedings of The First Joint BMES/EMBS Conference Serving Humanity, Advancing Technology“, Yavuz E, Ülgen Y, Egi SM., Ekim 1999, Validation of bioelectrical impedance to assess body composition change at altitude, Atlanta, s:815
 • Gelişmekte olan ülkelerin sosyo–ekonomik performanslarının değerlendirilmesi“, Karsak E.-Özyiğit T., Mayıs 1999, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Kıyaslama Sürecine Yeni Bir Standart Yaklaşım“, Büyüközkan, G., 3-4 Kasım 1999, 8. Ulusal Kalite Kongresi Bildiri CD’si, İstanbul

Kitap

 • Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, D. Acarlı, Y. Açıkgöz, S.M. Egi, N. Günsenin, 1999, İstanbul Üniversitesi

Makale

 • Search for Scalar Leptoquarks with Polarized Protons at HERA and Future ep(n) Machines“, Taxil P., Tuğcu E., Virey J.-M., 1999, Nucl. Phys.-Proc. Suppl., B79, s:617
 • Selection Among Advanced Manufacturing Technologies Using Fuzzy Data Envelopment Analysis“, Kahraman C., Tolga, E., Ulukan Z. , 1999, Journal of Tatra Mountains Mathematical Publications, 16, s:311-323
 • Journal of Tatra Mountains Mathematical Publications : Fuzzy Sets Theory and Applications“, Kahraman C., Ulukan Z., Tolga, E., 1999, Selection Among Advanced Manufacturing Technologies Using Fuzzy Data Envelopment Analysis, 16, s:311-323

Teknik Rapor

 • Component Testing of a Series System in a Markovian Environment“, Altınel İK, Özekici S and Feyzioğlu O, Şubat 1999, Research Paper FBE-IE-01/99-01, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, Bebek, İstanbul, Turkey

Doktora Tezi

 • Une approche de formalisation d’un processus de benchmarking coopératif (İşbirliksel benchmarking sürecine standart bir yaklaşım)“, Büyüközkan, G., 1999

Bildiri

 • Using Duration as a Measure of Liquidity Risk to Supplement Fuzzy Discounted Cash Flow Analysis“, Karsak, E.E., 1998, Proceedings of the Seventh International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU’98), Paris, II, s:1082-1089
 • EUROFIT’98 Proceedings of the 6th European Congress on Intelligent Technics Soft Computing“, Tolga, E., Kahraman, C., 1998, Fuzzy Reliability Using Fuzzy Numbers, Aachen, 1, s:17-20
 • in the Proceedings of 11th Internationa Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intellligence and Expert Systems (IEA-98-AIE)“, Kahraman C., Tolga E., Haziran 1998, Fuzzy Decision Making Under Uncertainty, Benicassim, Castellon, Spain, 1, s:263-271
 • in the Proceedings of the IASTED Internetional Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC’98)“, Kahraman C., Tolga E., Mayıs 1998, Group Decision Making for the Selection Among CIM Systems Using Fuzzy Concept, Cancun, Mexico, s:465-468
 • Fuzzy Logic and Intelligent Technologies for Nuclear Science and Industry Proceeding of the 3rd International FLINS“, Kahraman C., Tolga E., Eylül 1998, Nuclear Energy and Safety Assessment, Antwerp, Belgium, s:345-352
 • in the Proceedings of the 28th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL’98)“, Kahraman C., Tolga E., Mayıs 1998, Data Envelopment Analysis Using Fuzzy Concept, Fukuoka, Japan, s:338-343
 • in the Proceedings of the Third Asian Fuzzy Systems Symposium (AFSS’98)“, Kahraman C., Ulukan Z., Tolga E., Haziran 1998, Combining Equal -Life Multilevel Investments Using Fuzzy Dynamic Programming, Kyungnam University, Masan, Korea, s:347-351
 • in the Proceedings of International Conference on Management of Technology (IAMOT’98)“, Kahraman C., Ulukan Z., Tolga E., Ocak 1998, Fuzzy Mathematical Programming Using Data Envelopment Analysis, Orlando, Florid, USA, s:154 Abstracts Book’ta, 1992-1931 CD-ROM’da
 • in the Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence for Engineering (ICAAIE’98)“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z, Haziran 1998, Selecting an Information Systems Using Fuzzy Concept, Wuhan, China, s:439-432
 • in the Proceedings of International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty en Knowledge-Based Systems (IPMU’98)“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Temmuz 1998, Forecasting Techniques Using Fuzzy Set Theory, Paris, France, s:1868-1869
 • in the Proceedings of International ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems (EIS’98)“, Kahraman, C., Ulukan, Z., Tolga E., Şubat 1998, A Fuzzy Weighted Evaluation Method Using Objective and Subjective Measures, University of La Laguna, Tenerife, Spain, s:57-63
 • in the Proceedings of the ICTAI’98 10th IEEE Internetional Conference Tools with Artificial Intelligence“, Tolga, E., Kahraman, C., Kasım 1998, Capital Budgeting Technics under Fuzzy Information, Tapei, Taiwan
 • In the Proceedings of International ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems (EIS’98)“, Tolga E., Kahraman C., Ulukan Z, Şubat 1998, A Fuzzy Weighted Evaluation Method Using Objective and Subjective Measures, University of La Laguna Teneriffe, Spain, s:57-63
 • Toolbox for a Benchmarking Process“, Büyüközkan, G., ve J-L. Maire, Nisan 1998, Proceeding of CESA’98 IMACS MultiConference IEEE, Hammamet, Tunisia, CD-ROM
 • Capitalisation des connaissances des entreprises pour un benchmarking“, Büyüközkan, G., ve J-L. Maire, Ocak 1998, CD-ROM du Colloque GIPI, Toulon, France
 • Markoviyen bir Ortamda Çalışan Seri Dizgeler için Eniyi Bileşen Testlerinin Belirlenmesi“, Feyzioğlu O, Altınel İK ve Özekici S, Haziran 1998, 25-26, YA/EM 98, ODTÜ, Ankara, Türkiye

Kitap

 • Bir Yıldız Dalıcı Eğitim Kitabı“, B. Yokeş, S.M. Egi, Ş. Aktaş, 1998, Sualtı Sporları, Cankurtarma, Paletli Yüzme ve Sukayağı Federasyonu Yayını

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • S M. Egi, 1998, Ofis Grafik Matbaacılık, Dalış Bilgisayarları
 • 2. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Egi SM., 1998, Yüksek irtifa dalışlarında malzeme sorunları, Istanbul, s:10-14

Makale

 • A Two-Phase Robot Selection Procedure“, Karsak, E.E., 1998, Production Planning & Control, s:675-684
 • An Overhaul-Replacement Model for Equipment Subject to Technological Change in an Inflation-Prone Economy“, Karsak, E. E., Tolga, E., 1998, International Journal of Production Economics, s:291-301
 • Measures of Liquidity Risk Supplementing Fuzzy Discounted Cash Flow Analysis“, Karsak, E. E., Summer 1998, The Engineering Economist, s:331-344
 • International Journal of Production Economics“, Karsak, E.E., Tolga, E., 1998, An Overhaul-Replacement Model for Equipment Subject to Technological Change in an Inflation-Prone Economy, 56-57, 291-301
 • Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi“, Kahraman, C., Tolga E., 1998, Mühendislik Ekonomisinde Bulanık Küme Uygulamaları ve Bulanık Eşdeğer Düzgün Yıllık Nakit Akışı Analizi, 1, 1, s:66-76
 • in the Abstract book of Fourth International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications“, Kahraman, C., Ulukan, Z., Tolga, E., Şubat 1998, Selection Among Advanced Manufacturing Technologies Using Fuzzy Data Envelopment Analysis, Liptovsky Mikulas, The Slovak republic, s:58
 • Pre-Prints of the Tenth International Working Seminar on Production Economics“, Karsak, E. E., Tolga, E., 1998, Fuzzy Multi-criteria Decision-making Procedure for Evaluating Advanced Manufacturing System Investments in Inflation-Prone Economies, Igls, Austria, 2, s:109-131
 • Benchmarking Process Formalization and a Case Study, Benchmarking for Quality Management and Technology“, Büyüközkan, G. ve J-L. Maire, 1998, An International Journal, 5 (2), s:101-125
 • An Overhaul-Replacement Model for Equipment Subject to Technological Change in an Inflation-Prone Economy“, Karsak E.E., Tolga E., 1998, International Journal of Production Economics, 56-57, s:291-301
 • A Two-Phase Robot Selection Procedure“, Karsak, E.E., 1998, Production Planning & Control, 9, 7, s:675-684
 • Measures of Liquidity Risk Supplementing Fuzzy Discounted Cash Flow Analysis“, Karsak, E.E., Summer 1998, Engineering Economist, 43, 4, s:331-344

Yüksek Lisans Tezi

 • System Based Component Test Plans for Series and Serial Connection of Redundant Subsystems Working in a Changing Environment“, Feyzioğlu O, Eylül 1998, Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

Bildiri

 • in the Pre-Prints of IFAC/IFIP Conference on Management and Control of Production and Logistics (MCPL’97)“, Kahraman C., Ulukan Z., Tolga E., 31 Agustos-3 Eylül 1997, Fuzzy Logic in Reliability Theory, Brazil, s:759-762
 • Amélioration de la Performance avec un Processus de Benchmarking“, Büyüközkan, G., ve J-L. Maire, Eylül 1997, CD-ROM de 2ème Congrès International Franco-Québécois – Le Génie Industriel dans un Monde sans Frontière, Albi, France
 • AICHE Annual Meeting“, Gürmen MN, Gilbert RA, Llewellyn AJ, Egi SM, 1997, A Population Balance Model for Decompression Sickness, Los Angeles

Yüksek Lisans Tezi

 • Minimal Süpersimetrik Model ve Hadron Çarpıştırıcılarındaki Fenomenolojisi“, Tuğcu E., 1997

 • Benchmarking Application Based on Internal Customer Satisfaction“, Büyüközkan, G., 1997

Bildiri

 • in the Proceedings of International Engineering Management Conference (IEMC’96)“, Kahraman, C., Tolga E., Ulukan, Z. , Ağustos 1996, Fuzzy Multiobjective Linear-Programming Based Justification of Advanced Manufacturing Systems, Vancouver, B.C., Canada, s:226-232

 • in the Proceedings os the 15th International Conference on Management of Technology“, Kahraman, C., Tolga, E., 27 Şubat-1 Mart 1996, A Multi-Attrubute Fuzzy Scoring Model to Select the Best Technology, Miami-Florida, s:567-576

 • in the Pre-Prints of the 9th International Working Seminar on Productions Economics“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Şubat 1996, A Fuzzy Justification of Advanced Manufacturing Technologies, Igls/Innsbruck-Austria, s:595-617

 •  “in the Proceedings of International Conference on Technology Management : University/Industry/Governement Collobration (UnIG’96)“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Haziran 1996, A Fuzzy Outranking Model to Justify Advanced Manufacturing Technologies, İstanbul, s:630-635

 • Fuzzy Analysis in Capital Budgeting“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Temmuz 1996, in the Proceedings of Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU’96), Granada-Spain, s:1495-1500

 • in Proceedings of the Fifth International Conference on Computer Integrated Manufacturing and Automation Technology (CIMAT’96)“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Mayıs 1996, A New Technique to Employ Membership Functions in Control Charts, Grenoble-France, s:324-328

 • in the Proceedings of the Production and Operations Management Society and the University of Wollongong-Australia Meeting (POMS Australia Meeting)“, Kahraman, C., Ulukan Z., Tolga, E., Temmuz 1996, Fuzzy Payback Period Analysis for the Technologies with Rapid Changes, Wollongong, Australia

 • in the Proceeding of the 15th International Conference on Computer Integrated Manufacturing and Automation Technology (CIMAT’96)“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Mayıs 1996, Fuzzy Discounted Cash Flow Techniques, Grenoble-France, s:65-69

 • in Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation“, Kahraman, C., Ulukan Z.; Yenisey, M.M., Tolga E., Kasım 1996, Fuzzy Economic and Strategic Design, Kauai, Hawaii, s:518-522

 • Pre-Prints of the Ninth International Working Seminar on Production Economics“, Karsak, E. E., Tolga, E., 1996, An Overhaul-Replacement Methodology for Equipment Subject to Technological Change in an Inflation-Prone Economy, Igls, Austria, s:497-508

 • Proceedings of the POMS – Production and Operations Management Society – Australia Meeting“, Karsak, E. E., Kahraman C., Tolga, E., 1996, Evaluating Manufacturing Investments in Inflation-Prone Economies Using Fuzzy Cash Flow Analysis, Wollongong, Australia

 • YA/EM’96 XVII. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı“, Kahraman, C., Ulukan, Z., Tolga, E., Ekim 1996, Bulanık Kısıtlar Altında Bağımsız Yatırım Fırsatlarının Karşılaştırılması, Harbiye-İstanbul

 • 1st International Tunisian Meeting on Diving and hyperbaric Medicine“, Egi SM, Aktaş Ş., 1996, Diving at Altitude: Results of four Expeditions, Tunus, s:15

 • Proceedings of the XXIInd Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM., 1996, of dive tables using continuos tissue time constants, Milano, Italya, s:299-302

 • 1. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, Istanbul“, Egi SM, Yokeş B., 1996, Bilimsel Dalış Eğitimi, s:152-153

 • Proceedings of the 1st Caledonian Center for Enginnering Education Confererence on Life Long Learning for Engineers“, Egi SM, İnelmen E., 1996, The role of extra-curriculum activities in the life long education of engineers, s:4-6

   

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

 • Performans Sistemi ve Benchmarking Prosesi ile Performans Artırımı“, Büyüközkan, G., Ekim 1996, YA/EM’1996: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 243-246, İTÜ, İstanbul

Kitap (Yayımlanmış Eser)

 • Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“,S. M. Egi, F. Gümüşburun, Z. Özsoy, B. Yokeş, Ekim 1996, Boğaziçi Üniversitesi

Kitap Bölümü (Yayımlanmış Eser)

 • 1. Sualtı Bilim ve Teknoljisi Toplantısı Bildiriler Kitabı“, Egi SM, Aktaş Ş, Aydın S, Bahadırlar Y, Yeşilleten F, Eftedal O., 1996, Boğaziçi Üniversitesi İrtifa Dalışı Çalışmaları, Istanbul, s:24-29

Yüksek Lisans Tezi

 • Recherche du canal trois/quatre leptons dans le cadre du Modèle Minimal de Supergravité à l’expérience ATLAS au LHC.“, Tuğcu E.,1996

 • Evaluation et amélioration de la performance par le benchmarking (Benchmarking ile performans değerlendirilmesi ve artırımı)“, Büyüközkan, G., 1996

   

Bildiri

 • in Proceedings of INRIA / IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z.,Kasım 1995, Fuzzy Flexibility Analysis in Automated Manufacturing Systems, Paris-France, s:299-307

 • in Proceedings of INRIA / IEEE onference on Emerging Technologies and Factory Automation“, Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z. ,Kasım 1995, Using Triangular Fuzzy Numbers in the Tests of Control Charts for Unnatural Patterns, Paris-France, s:291-198

 • Undersea Hyperbaric Med.“, Egi SM, Aktaş Ş, Bahadırlar Y, Yeşilleten F, Eftedal O, 1995, Kaçkar’94: Field tests of altitude dive tables based on an alternative method of hypobaric extrapolation of decompression sickness boundary, s:67-68

 • Undersea Hyperbaric Med.“, Buruk MY, Güler EÇ, Egi SM, Eftedal O, Sankur B., 1995, Analysis of precordial Doppler Ultrasound recordings using time-frequency methods to detect decompression bubbles, s:30-31

 • Proceedings of the XXIst Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM, Aktaş Ş, Yeşilleten F, Eftedal O., 1995, The effects of short term altitude acclimatization on the bubble formation, Helsinki, Finlandiya, s:68-73

 • Proceedings of IXth International Congress on Electrical Bio-Impedance“, Yeşilleten F, Egi SM, Ülgen Y., 1995, Multisite multifrequency measurement and analysis of bioimpedance changes at high altitude, Germany, s:259-263

 • 2. Biyomedikal Müh. Ulusal Toplantısı BİYOMUT 95“, Egi SM, Aydın S, Kanan S, Tuncer A, Bahar İ, 1995, AH Dekompresyon kabarcıklarının yapay kalp-akciğer düzeneğinde incelenmesi, İstanbul, s:1-2

Dergilerde Yayımlanan Makale

 • Undersea Hyperbaric Med.“, Egi SM, Brubakk AO, 1995, Diving at altitude: A review of decompression strategies, s:289-300

Bildiri

 • Proceedings of the XXth Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM, 1994, of a software library for comparative studies of DCS, Istanbul, s:484-489

 • Proceedings the XXth Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Egi SM, 1994, Estimation of oxygen window .during and after altitude exposures, Istanbul, s:135-139

 • Biyomedikal Müh. Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 94)“, Egi SM, Eftedal O, Koteng S, Holmen I, Brubakk AO, 1994, Yüksek irtifa dekompresyon hastalığı sınırının yavru domuzların pulmoner atardamarındaki kabarcıkların sayımı ile belirlenmesi, Istanbul, s:212-215

   

Bildiri

 • Bulletin of the technical University of Istanbul“, Tolga, E., Kahraman, C., 1993, Multi-Criteria Investment Analysis Under Uncertainty, s:135-143

 • Bulletin of the technical University of Istanbul“, Tolga, E., Kahraman, C., 1993, Multi-Criteria Investment Analysis Under Uncertainty, s:135-143

 • Quality Control Costs Under Inflation” Productivity and Quality Management Frontiers IV“, Tolga, E., Kahraman, C., Kahraman, A.,Şubat 1993, (Proceedings of the Fourth International Conference on Productivity and Quality Research), Miami-Florida-USA, s:408-415

 • Bulletin of the Technical University of İstanbul“, Tolga, E., Karsak, E.E, 1993, Apractical Approach for Discounting Intraperiod Cash Flows, s:193-199

   

Bildiri

 • Proceedings of the XVIIIth Annual Scientific Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine“, Aydın S, Aktaş Ş, Egi SM, Çimsit M.,1992, Altitude dive performed at 3412 m, Bassel, s:135-137