Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV), Etiler (Levent) Liseliler Derneği (ElliDER) ve Beşiktaş Belediyesi ile iş birliğinde “Akademi Lisede” başlıklı etkinlikler kapsamında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Yücel “Bir Toplumsal Kategori Olarak Gençliğin Dünyada ve Türkiye’de Oluşumu ve Gelişimi” başlıklı bir seminer vermiştir. Araştırma Görevlisi Ezgi Öziş’in moderatörlüğünde, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 15.00-16.30 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğin ilk bölümünde, günümüz Türkiye’sinde genç olmak, eğitim kurumlarıyla gençliğin ilişkisi, kuşak çatışması, gençlerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımı gibi konular ele alınmış; daha sonra izleyicilerin sorularının cevaplandığı bir tartışma bölümü ile etkinlik sona ermiştir.

doc-dr-hakan-yucel