Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi’nin Pera Müzesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle yürüttüğü “Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri” başlıklı değerlendirme çalıştayı, 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Beyoğlu binasında gerçekleşti. Sanat aracılığıyla toplumsal kapsayıcılığın nasıl karşılanabileceği ve eğitimde bu kapsayıcılığın nasıl gerçekleşebileceği sorularından hareketle kurgulanan çalıştayda bir araya gelen katılımcılar, okullar, müzeler ve üniversiteleri deneyimleriyle buluşturarak sürdürülebilir bir diyalog oluşturabilmenin yollarını tartıştılar.

01 02 03

04 05