01/06/1994 tarihinde kabul edilen 3993 no’lu Kanun’un 06/06/1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle “Galatasaray Eğitim ve Öğrenim Kurumu” Galatasaray Üniversitesi’ne dönüştürülmüş ve Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin misyonu, evrensel değerler ışığında ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, akılcı, sorgulayan, yenilikçi ve yaratıcı, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; onların evrensel boyutta bilgiye ulaşmaları, bilgi üretmeleri ve bunları toplumun yararına sunmalarını sağlamaktır.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin vizyonu, iç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayan, ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak bir fakülte olmaktır.