2019 Stajları Akademik Takvimi
27 Şubat 2019 Staj bilgilendirme toplantısı (13:00, A223 no’lu derslik)
14 Haziran 2019 Staj Başvuru Dilekçesinin Müh. ve Tek. Fak. Öğrenci İşleri’ne son teslim tarihi.
4 Ekim 2019 Staj defterlerinin Müh. ve Tek. Fak. Öğrenci İşleri’ne son teslim tarihi.
25 Ekim 2019 Staj değerlendirme sonuçlarının ilan edilme tarihi.
8 Kasım 2019  Eksik olan staj defterlerinin tamamlanıp, Müh. ve Tek. Fak. Öğrenci İşleri’ne son teslim tarihi.
29 Kasım 2019   Staj değerlendirme kesin sonuçlarının ilan edilme tarihi.

 

Staj Komisyonu Üyeleri
  Ünvanı, Adı E-Posta
Başkan Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan gbuyukozkan@gsu.edu.tr
Üyeler Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Gürbüz tgurbuz@gsu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Tamer Özyiğit tozyigit@gsu.edu.tr
Üyeler Dr. Öğr. Üyesi Murat Akın murakin@gsu.edu.tr