Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nın işbirliğiyle düzenlenen Marka Çalıştayı, 18 Ekim 2019 tarihinde Üniversitemizde gerçekleşti. Çalıştayda marka stratejileri konusundaki teori ve uygulamalar, akademik ve özel sektör bakış açılarıyla tartışıldı.

“Karbonsuz Çalıştay” olarak gerçekleştirilen bu etkinlik için Ege Orman Vakfı ile işbirliği yapılarak karbon yutak alanı oluşturmak üzere 80 adet fidan dikildi ve böylece çalıştayın tüm süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonları denkleştirilmiş oldu.

1 2

3 4

karbonsuz_GSUNI_sertifika