Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Teknoloji ve İletişim Günleri’nin 15.’si (TEKİL15) “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekân” teması ile 3 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.

“Konumsal Medya ve Mekânın Dönüşümü” başlıklı ilk oturumda, mekânın enformatikleşmesi, konumsal medyanın temas ettiği farklı disiplinler, fiziksel-iletişimsel hareketlilikler kapsamında ortaya çıkan izleme/profillendirme teknikleri ele alınırken, sosyal bilimlerde hareketliliğin temel araştırma paradigmalarından biri olduğu vurgulandı.

“Konumsal Medya ile Değişen Deneyimler” başlıklı ikinci oturumda, konumsal medyanın kadınların, turistlerin, oyuncuların (gamer), kentlilerin deneyimlerini nasıl değiştirdiği aktarılırken mekanla kurulan ilişkinin farklı boyutları öne çıkarıldı.

“Konumsal Medyanın Kullanım Pratikleri” başlıklı son oturumda ise profesyonel alanda konumsal medyanın ve konum verisinin nasıl kullanıldığı aktarıldı.

tekil-15-afis

 01 02 03