• Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin misyonu, evrensel değerler ışığında ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, akılcı, sorgulayan, yenilikçi ve yaratıcı, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; onların evrensel boyutta bilgiye ulaşmaları, bilgi üretmeleri ve bunları toplumun yararına sunmalarını sağlamaktır.

Etkinlik Takvimi